Grafik

Poniedziałek

Wtorek

 • Łagodna

  -

  Magda Magda

 • Średnio zaawansowana

  -

  Magda Magda

 • Początkująca

  -

  Maciek Maciek

Środa

Czwartek

 • Początkująca plus

  -

  Maciek Maciek

 • Początkująca

  -

  Maciek Maciek

Piątek

 • Początkująca plus

  -

  Maciek Maciek

 • Łagodna/dla kręgosłupa

  -

  Magda Magda

 • Średnio zaawansowana

  -

  Magda Magda

Sobota

 • Dla wszystkich

  -

  Maciek Maciek

Niedziela

 • Średnio zaawansowana

  -

  Magda Magda

 • Początkująca

  -

  Magda Magda

Początkująca: grupa „otwarta” dla osób rozpoczynających praktykę

Kurs dla poczatkujących: dla osób rozpoczynających przygodę z jogą, którzy chcą w bardziej usystematyzowany sposób, w formie zamkniętej grupy wdrożyć się w praktykę asan. Kurs obejmuje 16 godzinnych zajęć.

Początkująca plus: kontynuacja praktyki, dla osób po kursie dla początkujących lub min. trzech miesiącach w grupie początkującej

Średnio zaawansowana: dla osób praktykujących regularnie minimum sześć  miesięcy

Dynamiczna: grupa dla osób praktykujących min. sześć miesięcy, bez problemów zdrowotnych. Praktyka ukierunkowana na wzmocnienie ciała, w szybszym tempie.

Łagodna: spokojna, regeneracyjna praktyka, wzmacniająca mięśnie, poprawiająca stabilność oraz swobodę ruchu. Dla osób początkujących, z problemami kręgosłupa i stawów, polecana również paniom w czasie menstruacji, seniorom oraz osobom potrzebującym odpoczynku

Regeneracyjna: łagodna praktyka pomagająca odzyskać energię, z nastawieniem na pozycje odwrócone, podparte wygięcia oraz  przedłużony relaks z elementami pranayamy. Dla osób z min. 3 miesięcznym doświadczeniem w jodze

Dla wszystkich: grupa „otwarta” dla wszystkich bez względu na stopień zaawansowania

Relaksacja: delikatne zajęcia, których celem jest wprowadzenie ćwiczącego w jak najgłębszy relaks. Do wykonania każdej asany wykorzystane są pomoce, tak by ciało było  w pełni podparte i mogło się całkowicie rozluźnić. Praktyka dla wszystkich, także dla osób bez doświadczenia w jodze.  

Pranayama kurs: subtelna praca z oddechem. Pranayama wspomaga układ oddechowy, odżywiając, dotleniając głęboko całe ciało. Wzmacnia układ nerwowy, reguluje przepływ energii w ciele. Kurs przeznaczony dla osób praktykujących w szkole min. sześć miesięcy.

UWAGA !!! – Osoby wybierające się do naszej szkoły po raz pierwszy, prosimy o kontakt mailowy biuro@szkolajogi.pl lub telefoniczny 507 848 536

Cennik

Karnety

Normalny Ulgowy
miesięczny – 4 zajęcia 160 zł 150 zł
miesięczny – 6 zajęć 210 zł 190 zł
miesięczny – 8 zajęć 240 zł 220 zł
miesięczny – 12 zajęć 300 zł 270 zł
kwartalny – open 780 zł 710 zł

Karnet ulgowy przysługuje: uczniom i studentom, seniorom oraz osobom regularnie praktykującym w naszej szkole od przynajmniej roku.

NOWOŚĆ !  „zniżka rodzinna” – przy zakupie dwóch dużych karnetów ( 8 lub 12 wejść ) przysługuje 10% obniżka ceny.

Karnety zachowują ważność przez 30 dni (miesięczny), 90 dni (kwartalny) od daty zakupu, po terminie ważności karnetu, niewykorzystane wejścia przepadają.

Pojedyncze wejścia

Jednorazowy wstęp 50 zł
Zajęcia indywidualne 150 zł – 180 zł

Istnieje możliwość zamówienia zajęć dla grup (pracownicy, grupy zorganizowane). Cena kalkulowana indywidualnie.

Honorujemy karty: Medicover Sport (Ok System)

Kursy

Kurs dla początkujących/ 16 zajęć – dwa miesiące 460 zł / ulgowy 410 zł

Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu

 • Praktyka stanowi całość od pierwszej do ostatniej asany, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach, prosimy o punktualność. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia, zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie
 • W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach.
 • Do praktyki asan nie należy przystępować z pełnym żołądkiem ( min. godzinę po bardzo lekkim posiłku, a po obfitym cztery)
 • Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu
 • Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela
 • Obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój, ćwiczymy boso
 • Sprzęt z którego korzystamy podczas zajęć należ odłożyć na właściwe miejsce
 • W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność
 • W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 • Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne trzeba zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 • Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.
 • Panie w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan – prosimy o poinformowanie nauczyciela przed zajęciami
 • Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą
 • Nauczyciel może bez podania przyczyny nie zgodzić się, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim wypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 • Wchodząc na zajęcia prosimy o okazanie, ważnego karnetu. Karnet jest dokumentem imiennym
 • Karnet miesięczny ważny jest przez trzydzieści dni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać.
 • Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany karnet na kolejny miesiąc i nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany w terminie karnet
 • Karnet ulgowy przysługuje „Stałym klientom” – min. rok praktyki w naszej szkole z przerwą nie dłuższą niż miesiąc w ciągu roku.
 • Zniżka przysługuje również uczniom, studentom do 26 roku życia oraz seniorom
 • Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie szkoły jogi
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony internetowej  „Szkoły Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich”

§ 1
Wstęp
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony Szkoły, w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług.
3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie www.szkolajogi.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.
4. Korzystanie ze Strony Szkoły odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Szkoła ma prawo w dowolnym momencie modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.
§ 2
Definicje
Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:
Szkoła – „Szkoła Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich” z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 17, 30-316 Kraków, adres email: biuro@szkolajogi.pl;
Strona Szkoły – strona internetowa Szkoły, znajdująca się pod adresem www.szkolajogi.pl;
Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i ze Strony Szkoły;
Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi;
Usługa – każda z usług świadczonych przez Szkołę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony Szkoły, określonych w § 5 Regulaminu;
Newsletter (Newsletter Szkoły Jogi) – wybrane przez Szkołę informacje dotyczące ważnych zmian w prawie, szkoleń, wyjazdów warsztatowych oraz działalności Szkoły.

§ 3
Warunki świadczenia Usług
1. Świadczenie Usług przez Szkołę jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Szkoła ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Szkoły, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

§ 4
Działania zabronione
Użytkownikowi zabrania się:
a) wprowadzania na Stronę Szkoły albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Szkoła, treści:
– naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;
– mogących spowodować zakłócenie działania Strony lub systemów teleinformatycznych Szkoły (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony Szkoły, albo wykorzystywanych przez Szkołę systemów teleinformatycznych;
b) podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);
c) kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie Szkoły, w Newsletterze lub w innych materiałach Szkoły, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług;
d) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Szkoły, w Newsletterze lub w innych materiałach Szkoły, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

§ 5
Rodzaje Usług
Na warunkach określonych w Regulaminie Szkoła świadczy następujące Usługi:
a) przesyłanie Newslettera;
b) umożliwienie przesyłania Szkole zapytań związanych z zajęciami, wyjazdami warsztatowymi prowadzonymi przez Szkołę oraz samą działalnością Szkoły.

§ 6
Newsletter
1. Aby otrzymywać Newsletter, należy:
a) kliknąć w okienko „Napisz do nas”, znajdujące się na Stronie Szkoły, w zakładce „Kontakt”, podać adres email, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera na ten adres email;
b) aktywować Newsletter przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości email, która zostanie wysłana na adres wskazany zgodnie z punktem a) powyżej.
2. Aktywowanie Newslettera oznacza:
a) akceptację postanowień Regulaminu;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych przez „Szkołę Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich”.
3. Newsletter będzie przesyłany na adres email podany przy zapisaniu się do Newslettera.
4. Częstotliwość przesyłania Newslettera i treści w nim zawarte zależą od wyłącznego uznania Szkoły.
5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez odesłanie na adres email Szkoły wiadomości o rezygnacji
6. Żadnej informacji zawartej w Newsletterze nie należy traktować jako oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych w związku z usługą Newslettera określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przez „Szkołę Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich”.

§ 7
Zapytania
Umożliwienie przesyłania zapytań związanych z zajęciami, wyjazdami warsztatowymi prowadzonymi przez Szkołę oraz samą działalnością Szkoły:
1. Za pomocą funkcjonalności znajdującej się na Stronie Szkoły i pod zakładką „Kontakt” umożliwia się przesyłanie do Szkoły zapytań związanych z zajęciami, wyjazdami warsztatowymi prowadzonymi przez Szkołę oraz samą działalnością Szkoły.
2. Celem wysłania zapytania Użytkownik powinien wpisać tekst zapytania w polu formularza kontaktowego oraz podać adres email, na który ma zostać przesłana przez Szkołę odpowiedź.
3. W przypadku niewpisania zapytania albo niepodania adresu email, o których mowa w pkt 2 powyżej, wiadomość nie zostanie wysłana.
4. Wysłanie zapytania w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej oznacza akceptację Regulaminu.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Szkołę w związku z Usługą określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby formularza kontaktowego kontakt.szkołajogi.pl.

§ 8
Wymagania techniczne
Dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie (w zależności od rodzaju Usługi):
a) urządzeniem połączonym z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies;
b) aktywnym kontem poczty email.

§ 9
Reklamacje
1. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres email: biuro@szkolajogi.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres email Usługobiorcy, umożliwiający Szkole przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację. Szkoła może zwrócić się do Usługobiorcy o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
3. Szkoła udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania pełnych informacji o problemie zgodnie z pkt 2 powyżej.

§ 10
Zmiana Regulaminu
1. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie Szkoły, chyba że Szkoła zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.

Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach

Regulamin dot. bezpiecznego korzystania z zajęć w  szkole w czasie trwania Covid-19

W szkole może przebywać jednocześnie 16 osób

Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba

Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe), prosimy o rozważenie decyzji o zaniechaniu korzystania z zajęć jogi do czasu ustania zagrożenia epidemicznego

Prosimy o: utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami szkoły,

rozstawianie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – wg wytyczonych na sali linii

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne w obszarze wejścia/ recepcji, w toaletach, w sali do ćwiczeń oraz szatni

Sprzęt będzie dezynfekowany po każdych zajęciach przez personel szkoły

Zaleca się w miarę możliwości korzystanie z własnych pomocy – maty, paski, ręczniki itp.

Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu z nich

Zaleca się przychodzenie na zajęcia w stroju do ćwiczeń

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.