Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu

 • Praktyka stanowi całość od pierwszej do ostatniej asany, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach, prosimy o punktualność. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia, zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie
 • W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach.
 • Do praktyki asan nie należy przystępować z pełnym żołądkiem ( min. godzinę po bardzo lekkim posiłku, a po obfitym cztery)
 • Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu
 • Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela
 • Obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój, ćwiczymy boso
 • Sprzęt z którego korzystamy podczas zajęć należ odłożyć na właściwe miejsce
 • W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność
 • W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 • Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne trzeba zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 • Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.
 • Panie w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan – prosimy o poinformowanie nauczyciela przed zajęciami
 • Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą
 • Nauczyciel może bez podania przyczyny nie zgodzić się, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim wypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 • Wchodząc na zajęcia prosimy o okazanie, ważnego karnetu. Karnet jest dokumentem imiennym
 • Karnet miesięczny ważny jest przez trzydzieści dni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać.
 • Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany karnet na kolejny miesiąc i nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany w terminie karnet
 • Karnet ulgowy przysługuje „Stałym klientom” – min. rok praktyki w naszej szkole z przerwą nie dłuższą niż miesiąc w ciągu roku.
 • Zniżka przysługuje również uczniom, studentom do 26 roku życia oraz seniorom
 • Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie szkoły jogi
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu