Od lipca wydłużamy o piętnaście minut zajęcia grup łagodnych. We wtorek i piątek zapraszamy na godz. 17.00