Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach

Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach

Regulamin dot. bezpiecznego korzystania z zajęć w  szkole W szkole może przebywać jednocześnie 16 osób Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe), prosimy o...