Grafik

Poniedziałek

 • Ogólna

  -

  Magda Magda

 • Początkująca

  -

  Maciek Maciek

 • Regeneracyjna

  -

  Maciek Maciek

Wtorek

 • Łagodna

  -

  Magda Magda

 • Ogólna

  -

  Magda Magda

 • Początkująca

  -

  Maciek Maciek

Środa

 • Ogólna

  -

  Magda Magda

 • Początkująca

  -

  Małgosia Małgosia

 • Ogólna

  -

  Maciek Maciek

Czwartek

 • Ogólna

  -

  Magda L. Magda L.

 • Początkująca

  -

  Magda L. Magda L.

Piątek

 • Początkująca+

  -

  Maciek Maciek

 • Początkująca

  -

  Magda Magda

 • Ogólna

  -

  Magda Magda

Sobota

 • Początkująca

  -

  Maciek Maciek

 • Początkująca+

  -

  Maciek Maciek

Niedziela

 • Początkująca+

  -

  Magda Magda

 • Początkująca

  -

  Magda Magda

Grupa początkująca: dla osób rozpoczynających praktykę

Grupa początkująca+: dla osób po kursie dla początkujących, kontynuacja praktyki po 2-3 miesiącach w grupie początkującej

Grupa ogólna: dla osób praktykujących minimum 6 miesięcy

Grupa łagodna: spokojna, regeneracyjna praktyka dla zmęczonych 😉 polecana również paniom w czasie menstruacji

Grupa senior: program dostosowany dla potrzeb seniorów wzmacnia i rozciąga mięśnie, przywraca ruchomość stawom, poprawia równowagę minimalizując odczuwane przez osoby starsze bóle pleców, mięśni, poprawia koordynację ruchów

Joga dla wszystkich: grupa „otwarta” dla wszystkich bez względu na stopień zaawansowania

Joga dla kręgosłupa – zajęcia w spokojnym rytmie, które wzmocnią mięśnie przy kręgosłupie, poprawią stabilność oraz swobodę ruchu. Dla osób początkujących oraz tych z problemami kręgosłupa i stawów.

Joga regeneracyjna – delikatne zajęcia, których celem jest wprowadzenie ćwiczącego w jak najgłębszy relaks. Do wykonania każdej asany wykorzystane są pomoce, tak by ciało było  w pełni podparte i  mogło się całkowicie rozluźnić. Praktyka dla wszystkich, także dla osób bez doświadczenia w jodze.

Cennik

Karnety ważne przez 30 dni od daty zakupu

Normalny Ulgowy
4 zajęcia 100 zł 100 zł
6 zajęć 140 zł 130 zł
8 zajęć 160 zł 140 zł
dowolna ilość zajęć 200 zł 180 zł

Karnet ulgowy przysługuje: uczniom i studentom, seniorom oraz osobom regularnie praktykującym w naszej szkole od przynajmniej roku.

Pojedyncze wejścia

Jednorazowy wstęp 30 zł
Zajęcia indywidualne 100 zł – 150 zł

Istnieje możliwość zamówienia zajęć dla grup (pracownicy, grupy zorganizowane). Cena kalkulowana indywidualnie.

Honorujemy karty: Benefit Systems Multisport Plus, Ok System, Multisport Senior

Regulamin

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu

 • Praktyka stanowi całość od pierwszej do ostatniej asany, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach, prosimy o punktualność. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia, zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie
 • W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach.
 • Do praktyki asan nie należy przystępować z pełnym żołądkiem ( min. godzinę po bardzo lekkim posiłku, a po obfitym cztery)
 • Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu
 • Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela
 • Obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój, ćwiczymy boso
 • Sprzęt z którego korzystamy podczas zajęć należ odłożyć na właściwe miejsce
 • W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność
 • W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 • Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne trzeba zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 • Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktyki jogi.
 • Panie w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan – prosimy o poinformowanie nauczyciela przed zajęciami
 • Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą
 • Nauczyciel może bez podania przyczyny nie zgodzić się, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim wypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 • Wchodząc na zajęcia prosimy o okazanie, ważnego karnetu. Karnet jest dokumentem imiennym
 • Karnet miesięczny ważny jest przez trzydzieści dni od daty zakupu i w tym terminie należy go wykorzystać.
 • Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany karnet na kolejny miesiąc i nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany w terminie karnet
 • Karnet ulgowy przysługuje „Stałym klientom” – min. rok praktyki w naszej szkole z przerwą nie dłuższą niż miesiąc w ciągu roku.
 • Zniżka przysługuje również uczniom, studentom do 26 roku życia oraz seniorom
 • Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione na terenie szkoły jogi
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony internetowej  „Szkoły Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich”

§ 1
Wstęp
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony Szkoły, w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług.
3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie www.szkolajogi.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.
4. Korzystanie ze Strony Szkoły odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Szkoła ma prawo w dowolnym momencie modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.
§ 2
Definicje
Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:
Szkoła – „Szkoła Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich” z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 17, 30-316 Kraków, adres email: biuro@szkolajogi.pl;
Strona Szkoły – strona internetowa Szkoły, znajdująca się pod adresem www.szkolajogi.pl;
Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i ze Strony Szkoły;
Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi;
Usługa – każda z usług świadczonych przez Szkołę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony Szkoły, określonych w § 5 Regulaminu;
Newsletter (Newsletter Szkoły Jogi) – wybrane przez Szkołę informacje dotyczące ważnych zmian w prawie, szkoleń, wyjazdów warsztatowych oraz działalności Szkoły.

§ 3
Warunki świadczenia Usług
1. Świadczenie Usług przez Szkołę jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Szkoła ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Szkoły, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

§ 4
Działania zabronione
Użytkownikowi zabrania się:
a) wprowadzania na Stronę Szkoły albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Szkoła, treści:
– naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;
– mogących spowodować zakłócenie działania Strony lub systemów teleinformatycznych Szkoły (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony Szkoły, albo wykorzystywanych przez Szkołę systemów teleinformatycznych;
b) podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);
c) kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie Szkoły, w Newsletterze lub w innych materiałach Szkoły, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług;
d) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Szkoły, w Newsletterze lub w innych materiałach Szkoły, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

§ 5
Rodzaje Usług
Na warunkach określonych w Regulaminie Szkoła świadczy następujące Usługi:
a) przesyłanie Newslettera;
b) umożliwienie przesyłania Szkole zapytań związanych z zajęciami, wyjazdami warsztatowymi prowadzonymi przez Szkołę oraz samą działalnością Szkoły.

§ 6
Newsletter
1. Aby otrzymywać Newsletter, należy:
a) kliknąć w okienko „Napisz do nas”, znajdujące się na Stronie Szkoły, w zakładce „Kontakt”, podać adres email, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera na ten adres email;
b) aktywować Newsletter przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości email, która zostanie wysłana na adres wskazany zgodnie z punktem a) powyżej.
2. Aktywowanie Newslettera oznacza:
a) akceptację postanowień Regulaminu;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych przez „Szkołę Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich”.
3. Newsletter będzie przesyłany na adres email podany przy zapisaniu się do Newslettera.
4. Częstotliwość przesyłania Newslettera i treści w nim zawarte zależą od wyłącznego uznania Szkoły.
5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez odesłanie na adres email Szkoły wiadomości o rezygnacji
6. Żadnej informacji zawartej w Newsletterze nie należy traktować jako oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych w związku z usługą Newslettera określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przez „Szkołę Jogi Magdy i Maćka Bętkowskich”.

§ 7
Zapytania
Umożliwienie przesyłania zapytań związanych z zajęciami, wyjazdami warsztatowymi prowadzonymi przez Szkołę oraz samą działalnością Szkoły:
1. Za pomocą funkcjonalności znajdującej się na Stronie Szkoły i pod zakładką „Kontakt” umożliwia się przesyłanie do Szkoły zapytań związanych z zajęciami, wyjazdami warsztatowymi prowadzonymi przez Szkołę oraz samą działalnością Szkoły.
2. Celem wysłania zapytania Użytkownik powinien wpisać tekst zapytania w polu formularza kontaktowego oraz podać adres email, na który ma zostać przesłana przez Szkołę odpowiedź.
3. W przypadku niewpisania zapytania albo niepodania adresu email, o których mowa w pkt 2 powyżej, wiadomość nie zostanie wysłana.
4. Wysłanie zapytania w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej oznacza akceptację Regulaminu.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Szkołę w związku z Usługą określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby formularza kontaktowego kontakt.szkołajogi.pl.

§ 8
Wymagania techniczne
Dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie (w zależności od rodzaju Usługi):
a) urządzeniem połączonym z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies;
b) aktywnym kontem poczty email.

§ 9
Reklamacje
1. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres email: biuro@szkolajogi.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres email Usługobiorcy, umożliwiający Szkole przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację. Szkoła może zwrócić się do Usługobiorcy o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
3. Szkoła udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania pełnych informacji o problemie zgodnie z pkt 2 powyżej.

§ 10
Zmiana Regulaminu
1. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie Szkoły, chyba że Szkoła zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.